Covid19 info

I. stupeň II. stupeň  

Důležité informace:

  1. OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
  2. Žáci, kteří budou navštěvovat školu od 25. května 2020 v rámci vládního harmonogramu uvolnění škol, musí při vstupu přinést vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ a musí být vybaveni vlastními rouškami a dodržovat stanovená pravidla.

    Domů I. stupeň II. stupeň