Covid19 info

Potřebné informace k částečnému obnovení výuky ve školách pro I. stupeň.

od pondělí 25. 5. 2020 bude zahájena výuka za těchto podmínek:

Školní družina nebude probíhat standartním způsobem, ale za zpřísněných hygienických podmínek, ve skupinách, které budou spolu celý den.

Dohled nad žáky bude do odjezdu prvních autobusů (směr Skaštice do 13:00 hodin, Žalkovice a Kyselovice do 13:30 hodin).

Žáci 5. ročníku a ti, co nenavštěvují ŠD, opouštějí po skončení vyučování budovu školy.

Každý žák musí mít dvě roušky na dopoledne + roušku do ŠD.

Čisté roušky budou v igelitovém sáčku a na použité roušky bude mít žák jiný igelitový sáček.

Vyučování bude probíhat pouze dopoledne do 11:40 hodin.

Vzhledem k tomu, že skupina musí být neměnná po celý den, je možné, že budou ročníky namíchané.

Pro žáky, kteří zůstanou doma se nic nemění.

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (formulář je možné si stáhnout z webových stránek školy, kde je i doporučení z MŠMT, které si můžete přečíst).

Zařízení školního stravování bude v provozu. Bližší info na https://sjbrest.webnode.cz/ .

V případě jakýchkoliv dotazů volejte kancelář školy.

Do 18. 5. 2020 zašlete třídnímu učiteli, (na email nebo prostřednictvím SkolaOnline) podpovědi na tyto otázky:

  1. od 25. 5. 2020 nastoupí dítě do školy  ano – ne

  2. Bude navštěvovat ŠD                          ano – ne

  3. V ŠD bude do ……………………..

 

Další informace:

  1. Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení (platný od 30. 4. 2020)
  2. OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
  3. Žáci, kteří budou navštěvovat školu od 25. května 2020 v rámci vládního harmonogramu uvolnění škol, musí při vstupu přinést vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ a musí být vybaveni vlastními rouškami a dodržovat stanovená pravidla.

    Domů