Dokumenty ZŠ

Dokumenty pro veřejnost

Co může naše škola nabídnout vašim dětem

Informace pro veřejnost vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

Školní řád

Výroční zpráva za školní rok 2017 / 2018

 ŠVP ZV - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání řád

Navržené ZU rozpočtu NIV - schválený rozpočet na rok 2018 

Plán práce

Plán práce na školní rok 2018 /  2019

Koncepce rozvoje školy