Domácí výuka

Vážení rodiče,
až do odvolání zakázalo Ministerstvo školství osobní přítomnost žáků ve školských zařízeních. Výuka bude proto probíhat v domácím režimu.

Každý učitel bude vypisovat učivo, které je třeba doma nastudovat, do elektronické žákovské knížky do sekce Výuka.

Na obrazovce Výuka se vám nahoře rozbalí nabídka Úkoly a Výukové zdroje. Zde najdete co se máte učit a případně i domácí úkoly.

 

Pozor!

K některým domácím úkolům může být přiložena příloha. Učitelé tak mohou sdílet kontrolní otázky a pracovní listy.

Je nutné kontrolovat žákovskou knížku každý den a průběžně plnit zadané úkoly, které budou přibývat.

I v domácím režimu je potřeba, aby žáci zvládli učivo tak, jako by výuka probíhala ve škole.

Děkujeme za pochopení.