Důležité informace

Platby na účet školy

Platby, které budete hradit bezhotovostně, zasílejte na účet školy 181 618 810 / 0300. Jako specifický symbol uvádějte číslo dítěte, které mu bylo přiděleno při vstupu na naši školu. Jako variabilní symbol uvádějte číslo akce.

Č. účtu školy

181 618 810 / 0300

 

Akce Variabilní symbol Akce Variabilní symbol

Školní družina:

1

Víkendové akce: 

9

Plavecký výcvik: 

4

Kroužek keramiky:   

12

Doprava na plavecký bazén:  

7  Pomůcky pro prvňáky 20

Škola v přírodě:  

3

 Lyžařský výcvik:  

2

Pracovní sešity, časopisy

8

 Potřeby pro prvňáčky:  

11

 

     

POZOR!!! Na tento účet nehraďte obědy!!!

Organizace školního roku 2017 / 2018
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech školách v pondělí 4. září 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny: Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne: 19.- 25. února 2018 (pro okres Kroměříž).

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny: od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Konzultační dny pro rodiče

Každé poslední úterý v kalendářním měsíci od 16 hod. se mohou rodiče obrátit na všechny učitele školy s dotazy týkajícími se prospěchu a chování jejich dětí.

V případě potřeby kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.