Důležité informace

Platby na účet školy

Platby, které budete hradit bezhotovostně, zasílejte na účet školy 181 618 810 / 0300. Jako specifický symbol uvádějte číslo dítěte, které mu bylo přiděleno při vstupu na naši školu. Jako variabilní symbol uvádějte číslo akce.

Č. účtu školy

181 618 810 / 0300

 

Akce Variabilní symbol Akce Variabilní symbol

Školní družina:

01

Pracovní sešity, časopisy

08

Lyžařský výcvik:  

02

Víkendové akce: 

09

Škola v přírodě:  

03

Potřeby pro prvňáčky:  

11

Plavecký výcvik: 

04

Kroužek keramiky:   

12

Doprava na plavecký bazén:  

07

 Pomůcky pro prvňáky

20
       

POZOR!!! Na tento účet nehraďte obědy!!!

Organizace školního roku 2018 / 2019
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech školách v pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny: Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne: 25. února - 3. března 2019 (pro okres Kroměříž).

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. a pátek 19. dubna 2019.

Hlavní prázdniny: od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Konzultační dny pro rodiče

Každé poslední úterý v kalendářním měsíci od 16 hod. se mohou rodiče obrátit na všechny učitele školy s dotazy týkajícími se prospěchu a chování jejich dětí.

V případě potřeby kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.