Důležité informace

Platby na účet školy

Platby, které budete hradit bezhotovostně, zasílejte na účet školy 181 618 810 / 0300. Jako specifický symbol uvádějte číslo dítěte, které mu bylo přiděleno při vstupu na naši školu. Jako variabilní symbol uvádějte číslo akce.

Č. účtu školy

181 618 810 / 0300

 

Akce Variabilní symbol Akce Variabilní symbol

Školní družina:

01

Pracovní sešity, časopisy

08

Lyžařský výcvik:  

02

Víkendové akce: 

09

Škola v přírodě:  

03

Potřeby pro prvňáčky:  

11

Plavecký výcvik: 

04

Kroužek keramiky:   

12

Doprava na plavecký bazén:  

07

 Pomůcky pro prvňáky

20
       

POZOR!!! Na tento účet nehraďte obědy!!!

Organizace školního roku 2019 / 2020
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech školách v pondělí 2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny: Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne: 2. března - 8. března 2020 (pro okres Kroměříž).

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. a pátek 10. dubna 2020.

Hlavní prázdniny: od středy 1. července 2020 do pondělí 31.srpna 2020.

Konzultační dny pro rodiče

Každé poslední úterý v kalendářním měsíci od 16 hod. se mohou rodiče obrátit na všechny učitele školy s dotazy týkajícími se prospěchu a chování jejich dětí.

V případě potřeby kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.