Expediční řád

Zpět Nahoru

Jesenické čtyřiadvacatero

Přijměte bez velkého nátlaku pravidla pro příjemné strávení expedice Akramzak-ski:

 1. Náčelník je pro vás bůh. Od toho se odvíjí další pravidla.

 2. Co náčelník řekne, stává se tím okamžikem zákonem.

 3. Náčelník má vždycky pravdu.

 4. Pokud se náhodou stane, že náčelník pravdu nemá, platí automaticky pravidlo č. 3.

 5. Rádi mu přenecháte nejlepší místo kdekoliv např. v autobuse či ve vlaku u okýnka, nebo místo ve frontě na vlek, či místo v restauraci s výhledem na hory, atd.

 6. Náčelník se zásadně nebudí, nemá to rád a prudce vzbuzený náčelník bývá rozladěn.

 7. Pokud náčelník spí, zásadně s ním nehýbejte ani ho nepřemisťujte, mohl by se leknout.

 8. S náčelníkem se zásadně nehádejte ani mu neodporujte, stejně byste spor nevyhráli.

 9. Pustíte ho přednostně na toaletu.

 10. Velkou ctí pro vás bude vynášení a uschovávání jeho lyží, jakož i lyží jeho věrných.

 11. Každé jeho přání se budete snažit splnit v krátkém časovém okamžiku a s úsměvem.

 12. Potkáte-li se s náčelníkem, usmívejte se, může být hůř.

 13. Jako velký prohřešek bude náčelník brát neustálé a zbytečné otázky typu: kdy už tam budeme, kdy už půjdeme, už můžeme, atd.

 14. Je nutné dodržovat pitný režim, neboť nedostatek tekutin v těle, se vám na horách může stát osudným.

 15. Na druhou stranu je ale nutné dodržovat pravidelné vylučování tekutin a jiných, a to tak, aby se před toaletami netvořily fronty. Náčelník to nemá rád.

 16. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, nemyslete si, že po poradě s náčelníkem se to zlepší.

 17. Zvolte si ze svého středu styčného důstojníka, který jako jediný bude mít právo, se náčelníka ptát, na různé zapeklité věci. Ovšem mimo dotazů zmíněných v bodě č. 13.

 18. Pokud by se náhodou stalo, že v jídelně dostanete lepší porci jídla než náčelník, přinesete mu svůj talíř ukázat a požádáte jej o výměnu.

 19. Pokud se náčelníkovi něco nepodaří, určíte ze svého středu jednoho viníka, který bude exemplárně potrestán, aby si náčelník zlepšil náladu.

 20. Pojede-li náčelník okolo vás na lyžích či na vleku, budete mu mávat a provolávat „Ó náš pán, slunce naše jasné“.

 21. Jestliže uvidíte, že náčelník na sjezdovce upadl, nezačnete se smát, ale spadnete také, abyste potvrdili, že terén je opravdu těžký a všem budete říkat, že příčinou náčelníkova pádu jste byli vy.

 22. Kdo nebude dodržovat expediční řád, bude odsouzen.

 23. Náčelník si vyhrazuje právo posledního soudu. 

 24. Náčelník se nezabývá přízemními starostmi všedních dnů, ale kontroluje výšku sněhové pokrývky a dodržování výše uvedených pravidel.

Zpět Nahoru