Formuláře a žádosti

Zde jsou ke stažení formuláře a žádosti. Klikněte na zelenou šipku a dokument uložte do počítače.

  1. Žádost o uvolnění žáka z vyučování ....
  2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ..............
  3. Žádost o odklad školní docházky............................................
  4. Žádost o vydání opisu vysvědčení (ztráta, zničení, poškození atd) ...............