Informace o škole

Školní rok 2020 - 2021

Naši školu navštěvují děti z okolních obcí.

Výuka probíhá v devíti ročnících, máme také dvě oddělení školní družiny.

Vyučování probíhá podle vzdělávacího programu:  podle ŠVP Základní školy Břest (Školního vzdělávacího programu)

Výuka cizích jazyků:

německý jazyk

anglický jazyk

Vedení školy:

ředitel školy:

  Mgr. Vladimír Žůrek

zástupkyně ředitele: 

   Mgr. Vlastimila Kohnová

hospodářka    Mgr. Jana Bajerová

Složení pedagogického sboru:

I.stupeň

  Mgr. Michaela Pátíková

  Mgr. Věra Lejsalová

  Mgr. Markéta Kozárková
  Mgr. Jana Bajerová
  Mgr. Jiřina Šišková

II.stupeň

  Mgr. Eva Sklářová
  Mgr. Lenka Kühtreiberová
  Mgr. Denisa Klimková

  Mgr. Radim Chytil

Mgr. Lenka Tenedini Dohnálková

Školní družina:
1.oddělení   Taťána Šimíková
2.oddělení   Mgr. Lucie Kačorová