Žádost

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání musí podat rodič dítěte nebo jeho zákonný zástupce.

Formulář žádosti je umístěn na webových stránkách školy v elektronické podobě ale též ve formě tiskopisu u ředitelek příslušných mateřských škol. Samozřejmě musí být k dispozici i ve škole.

Žádost musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Nesmí samozřejmě scházet podpis osoby, která tak činí.

Formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání..............

Formulář zápisního listu k základnímu vzdělávání...........................

Nahoru Žádost Odklad