Zápis do 1.tř

Zápis k základnímu vzdělávání

pro školní rok 2021/2022

Vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 vydává ředitel školy opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce do Základní školy Břest, okres Kroměříž pro školní rok 2021/2022.

Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.

Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a dětí, kterým byla školní docházka minulý rok odložena.  

Zápis můžete provést online, po kliknutí na obrázek níže. Otevře se vám stránka SkolaOnline určená pro zápis k základnímu vzdělávání, Na banneru v levé části je dole záložka "Výuka", tu rozbalíte a kliknete na položku "Přihláška do 1.ročníku ZŠ" . Zde vyplňte všechny požadované položky a odešlete do systému evidence. Po odeslání se vám na stránce objeví informace k zápisu a zároveň vám přijde emailem potvrzení s informacemi k zápisu a odkazem ke stažení přihlášky k základnímu vzdělávání v základní škole. Klikněte na něj a stáhněte si předvyplněnou přihlášku ve formátu PDF, kterou vyplníte a pošlete do školy. Emailem, poštou, datovou schránkou, nebo můžete dodat i osobně.

 Online zápis bude aktivní v termínu od 1.4.2021 do 30.4.2021.

Zápis můžete provést také podáním zápisního listu a žádosti o přijetí (jsou k dispozici níže) osobně do poštovní schránky školy na adrese Břest 61 nebo zašlete poštou na adresu: ZŠ Břest, Břest 61, 768 23 Břest.

Pro příjem žádostí k povinné školní docházce je stanoven termín od 1.4.2021 do 30.4.2021.

Odklad školní docházky

Podání žádosti o odklad povinné školní docházky proveďte osobně do poštovní schránky školy na adrese Břest 61 nebo zašlete poštou na adresu: ZŠ Břest, Břest 61, 768 23 Břest.

Pro příjem žádostí k odkladu povinné školní docházky je stanoven termín od 1.4.2021 do 31.5.2021.

K žádost je třeba doložit doporučením příslušného školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa /nejlépe do konce června/.

TISKOPISY POTŘEBNÉ K ZÁPISU NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY 

/ke stažení přímo zde:  

Žádost o přijetí

Zápisový list / dotazník

Žádost o odklad

 

Při přípravě a organizaci zápisu je nutné postupovat podle níže uvedených zákonů:

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále již jen školský zákon)

zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění znění některých ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,    o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád.

zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Žádost Odklad