Zápis do 1.tř

Motto:

Cesta dítěte vzdělávacím systémem je dlouhá a klikatá a zápis k základnímu vzdělání je jejím počátkem. Snažme se, aby byl radostný a bez komplikací. Samotná cesta pak bez výmolů a zbytečných uzavírek.“

Zápis k základnímu vzdělávání

pro školní rok 2019/2020

proběhne v pátek 5.dubna 2019 od 15:30 hod do 17:30 hod

Přineste si s sebou:

žádost o přijetí (ke stažení zde, nebo k vyzvednutí v MŠ)  

rodný list dítěte

občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce

Při přípravě a organizaci zápisu je nutné postupovat podle níže uvedených zákonů:

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále již jen školský zákon)

zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění znění některých ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,    o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád.

Žádost Odklad